Privacystatement

Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid (PRZ) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van de door leden en bezoekers verstrekte persoonsgegevens.

Doel van verwerking persoonsgegevens

Als kerkelijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het samenkomen als gelovigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via een aanmeldformulier voor lidmaatschap of een aanmeldformulier als bezoeker of via het ontvangen contactformulier op de website van PRZ.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Iedereen kan op elk moment inzage vragen in eigen persoonsgegevens die PRZ heeft vastgelegd. Vervolgens kan een verzoek gedaan worden om die gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Een verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering kan schriftelijk gedaan worden via e-mailadres info@pgnieuwleven.nl of per brief (voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs) gericht aan Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid, Espelo 99, 3085 MC Rotterdam.

Afmelden e-mail, nieuwsbrieven en overige informatie

Wilt u geen berichten meer van PRZ ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden door een afmelding te sturen naar info@pgnieuwleven.nl of per brief (voorzien van uw naam en e-mailadres) gericht aan Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid, Espelo 99, 3085 MC Rotterdam.

Bezoek aan onze website

PRZ gebruikt op haar website functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een juiste werking van de website. Er worden geen persoonsgegevens via de website verzameld. Via het contactformulier van de website kan een bericht naar het e-mailadres van PRZ gestuurd worden. De persoonsgegevens die iemand daarin verstuurt, worden verzonden met gebruik van een SSL-certificaat (https).

Beveiliging

PRZ heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor mensen die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

PRZ houdt het recht haar privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid
Espelo 99
3085 MC Rotterdam
E-mailadres: info@pgnieuwleven.nl

Download het privacystatement als PDF