Leiding

Oudstenraad

Oudstenraad P.R.Z. Een team van voorganger en oudsten leidt de gemeente. Deze oudstenraad bestaat uit zowel ervaren oudsten die al jaren in PRZ dienen, als ook uit oudsten die tegelijk met de voorganger gestart zijn. Zij worden in hun bediening ondersteund door hun vrouwen. Samen zoeken zij Gods wijsheid en leiding door de Heilige Geest om Zijn wil voor de gemeente te verstaan. Gedeeld leiderschap zorgt voor balans in de besluitvorming en daardoor ook voor stabiliteit in het bestaande gemeenteleven en het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen.

Diakenen

De oudstenraad wordt in de dagelijkse praktijk ondersteund door diakenen. Zij hebben een hart om anderen zichtbaar, maar vaak ook op de achtergrond te dienen wanneer zorg en hulp nodig is. Ook bij het organiseren van bijzondere evenementen stellen zij zich graag beschikbaar. Eén van de diakenen is als penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

Voorgangersechtpaar

Sinds november 2013 is Wouter Scheffer voorganger van PRZ, waarin hij wordt ondersteund door zijn vrouw Debbie. Zij hebben elkaar in de gemeente leren kennen en zijn in 2003 getrouwd. God heeft andere mensen gebruikt om door profetie tot hun hart te spreken. Zo hebben zij de zekerheid over de roeping van Wouter als voorganger ontvangen. Met hun verlangen om God te gehoorzamen, hebben zij de bediening van Wouter met blijdschap en enthousiasme aanvaard. Als voorgangersechtpaar hebben ze het verlangen om God te gehoorzamen. Zij willen bruggen slaan tussen God en mensen en tussen mensen onderling.