Missie en visie

We zijn een gemeente waar mensen Jezus Christus leren kennen, Hem samen volgen en van Hem getuigen. We hebben drie kernwaarden om deze missie uit te voeren:

Geloof: relatie met God door Jezus Christus

We werken aan onze relatie met God door Zijn zoon Jezus Christus en door de leiding van de Heilige Geest. Daarom zingen we tot eer van Jezus, bidden we samen, bestuderen we de Bijbel en luisteren we naar wat de Heilige Geest tot ons spreekt. We willen geen passieve toeschouwers zijn, maar God echt persoonlijk kennen. Jezus is in dit alles de weg, de waarheid en het leven!

Hoop: getuigen met woord en daad

Voor mensen om ons heen zijn we actief met woord en daad. We laten horen en zien hoe het is om met Jezus te leven. We doen dit, omdat we bewogen zijn over de situatie van andere mensen. We willen gehoor geven aan de opdracht om onze naasten lief te hebben. Door praktische hulp te bieden, laten we zien dat we een hart hebben voor de ander. We zoeken actief naar manieren hoe we dat kunnen doen en mensen kunnen ook zelf een beroep op ons doen. Naast die praktische hulp, zijn we ook beschikbaar voor een gesprek, door een luisterend oor te bieden en ons advies te geven als iemand daar prijs op stelt. We willen voor anderen bidden, zodat Gods kracht zichtbaar wordt in elk mensenleven. We nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten als leerlingen van Jezus. We willen op alle mogelijke manieren de liefde van God door onze woorden en daden heen bekendmaken. Dat biedt mensen nieuwe hoop voor de toekomst!

Liefde: liefde en zorg binnen de gemeente

We geven liefde en zorg aan elkaar, omdat we binnen de gemeente hecht aan elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat we elkaar aanvaarden zoals we zijn. We sluiten niemand buiten. Sterker nog, we willen elkaar van harte lief hebben! Gods liefde wordt zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. We voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van elkaar. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een Bezoekenteam. Dit team bezoekt mensen uit de gemeente thuis. We willen rekening houden met het belang van de ander in plaats van alleen op onszelf gericht te zijn. Als er soms dingen mis gaan, willen we elkaar van harte vergeving vragen en geven. Daardoor wordt de bestaande relatie nog sterker en groeit het verlangen om er voor elkaar te zijn!