Ons doel

Gods hart gaat uit naar de mensen die Hij gemaakt heeft. Daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus om de relatie tussen Hem en mensen mogelijk te maken. Jezus deed dit door aan het kruis van Golgotha te sterven voor de zonden van ieder mens. Jezus overwon de dood door Zijn opstanding. Zo werd de weg naar God hersteld. Iedereen die in Jezus gelooft en vergeving vraagt voor zijn of haar zonde, ontvangt verlossing. Dit is de boodschap van vrede namens God! Jezus roept ons als gemeente op om elkaar en anderen die weg te wijzen, zodat iedereen Jezus volgt. Hij wil ons als onderdeel van Zijn wereldwijde gemeente actief inzetten. Zo geven we als een lichaam uitvoering aan Gods plan. De Bijbel is Gods Woord en geeft ons richting in de uitvoering van dit plan. Gods Heilige Geest woont in ons. Hij leidt ons in het begrijpen van de Bijbel en geeft kracht voor het verspreiden van de boodschap van vrede aan de mensen om ons heen.