Links

Graag delen wij een aantal links naar organisaties waarmee wij ons verbonden voelen.

Stichting Exodus

Stichting Exodus zet zich in om mensen te helpen Jezus Christus te vinden. Het team van Kees en Leny Kruijf doet dit door het aanbieden van gospelfestivals, wekelijkse evangelisatie samenkomsten op zaterdagavond, lectuurverspreiding en het blad ‘Vernieuwing’. Aan mensen die tot geloof gekomen zijn, biedt de stichting Bijbelstudies, preken, seminars en lectuur uit de evangelische boek- en cadeaushop. Jaarlijks organiseert stichting Exodus bijbelreizen naar Israël en Turkije. Website: www.st-exodus.nl

Voorkom!

Voorkom! is in 1985 opgericht door Theo van der Sluijs. Hij werd door God geroepen om zich in te zetten voor verslavingspreventie onder jonge mensen. Jaarlijks bereiken we nu tienduizenden kinderen en tieners die we mogen waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Voorkom! verzorgt preventielessen over de thema’s alcohol, drugs, roken, gokken en internet. We willen jonge mensen weerbaar maken en hen leren om zelf gezonde keuzes te maken. Voorkom is onderdeel van Stichting Chris en Voorkom!. Website: www.voorkom.nl

Voorgangersoverleg Rotterdam

PRZ is aangesloten bij het Voorgangersoverleg Rotterdam (VOR). Onze voorganger onderhoudt contacten met andere voorgangers uit de regio via VOR-bijeenkomsten. Afhankelijk van de invulling van de bijeenkomsten kunnen ook andere mensen uit de gemeente deze bijeenkomsten bezoeken. Het doel van het VOR is:
  • Het Koninkrijk van God zichtbaar maken in Rotterdam
  • Gezamenlijk bidden
  • Gezamenlijk de Bijbel bestuderen
  • Gezamenlijk geestelijke en/of maatschappelijke thema’s behandelen
  • Ondersteunen van (evangelisatie)acties in de stad
  • Samenwerken op het gebied van geestelijke en maatschappelijke zaken
  • Wederzijds bemoedigen van leiders / leidinggevenden van de aangesloten gemeenten
  • Ondersteunen en bijstaan van de gemeenteleiding met raad en daad
  • Een gezamenlijke stem in de stad hebben
Er heerst een houding van openheid en respect naar kerken van een andere gezindte en naar parakerkelijke organisaties. Website: www.vor.nl

Samenwerking met gemeenten

Naast de samenwerking binnen het VOR is er periodiek ook specifieke samenwerking met andere pinkster- en evangeliegemeenten waar we u graag op wijzen: