Financiën

PRZ is geheel zelfvoorzienend. We ontvangen geen overheidssubsidie. De leden en regelmatige bezoekers steunen PRZ door financiële bijdragen te leveren. PRZ is ANBI-geregistreerd onder de naam Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid. Dit houdt in dat de overheid PRZ als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aanmerkt. Giften die iemand overmaakt naar onze bankrekeningen kunnen daardoor als aftrekpost opgevoerd worden bij de privé-aangifte inkomstenbelasting. Deze giften kunnen door de aftrekbaarheid persoonlijk belastingvoordeel opleveren. Op onze ANBI-pagina kunt u de informatie vinden die wij wettelijk openbaar moeten maken.

Steun ons

Als u ons ook wilt ondersteunen, dan kan dat via onderstaande bankrekeningen. We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!

Algemene rekening (ook voor diaconie en zending)

Rabobankrekening NL47 RABO 0147 9311 93 Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid Deze ontvangsten worden gebruikt voor alle reguliere uitgaven. Ondersteuning van hulpbehoevenden (diaconie) is een belangrijk onderdeel in onze begroting. Giften die op deze rekening overgemaakt worden onder vermelding van ‘Diaconie’ zullen in het diaconiefonds opgenomen worden en niet voor andere reguliere uitgaven gebruikt worden. Giften die op deze rekening overgemaakt worden onder vermelding van een specifiek ‘Zendingsdoel’ zullen volledig overgemaakt worden naar het betreffende zendingsdoel en niet voor andere reguliere uitgaven gebruikt worden. Zie de webpagina ‘Zending’ voor de doelen die we ondersteunen.