Agenda

U bent van harte welkom om naar onderstaande bijeenkomsten te komen. Let u op de specifieke aanvangstijd en locatie per bijeenkomst, het kan namelijk voorkomen dat deze afwijkend zijn van de reguliere aanvangstijd en locatie.

Zondagsdienst

We komen samen om onze levende God te eren en te aanbidden. We willen Jezus ontmoeten en Gods Geest de ruimte geven om in ons midden te werken. Ontmoet God en hoor wat Hij door de Bijbel en door Zijn Geest tegen ons zegt. Gezegende dienst! Vanaf 10.30 uur is deze dienst via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube

Zondagsdienst

We komen samen om onze levende God te eren en te aanbidden. We willen Jezus ontmoeten en Gods Geest de ruimte geven om in ons midden te werken. Ontmoet God en hoor wat Hij door de Bijbel en door Zijn Geest tegen ons zegt. Gezegende dienst! Vanaf 10.30 uur is deze dienst via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube

Eerdere bijeenkomsten

Zondagsdienst

We komen samen om onze levende God te eren en te aanbidden. We willen Jezus ontmoeten en Gods Geest de ruimte geven om in ons midden te werken. Ontmoet God en hoor wat Hij door de Bijbel en door Zijn Geest tegen ons zegt. Gezegende dienst! Vanaf 10.30 uur is deze dienst via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube

Zondagsdienst Paasfeest!

We komen vandaag samen om Paasfeest te vieren: Jezus Christus is opgestaan uit de dood en leeft voor eeuwig! En omdat Hij leeft en de dood heeft overwonnen, zullen ook wij leven tot in eeuwigheid. Dat vieren we als gelovigen. Wees welkom bij dit Paasfeest! Vanaf 10.30 uur is deze dienst via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube

Goede Vrijdagdienst

We komen deze avond samen om het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus te gedenken. We vieren het heilige Avondmaal en overdenken dat Jezus stierf om onze zonden. Hij deed dat uit liefde voor ons mensen, zodat wij door Zijn bloed gereinigd kunnen worden. U bent welkom om te komen, vanaf 19.30 uur is de inloop en om 20.00 uur start de dienst in samenwerking met Vaste Burcht en De Banier. Deze dienst is via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube

Kerstfeest

Op maandag 25 januari komen we om 10.30 uur samen om de komst van Jezus Christus naar deze aarde te vieren. We gaan bekende kerstliederen zingen en ook luisteren en kijken naar jongeren en kinderen die zich voorbereid hebben. De kerstoverdenking zal ons stilzetten bij het feest dat Jezus kwam voor ons allemaal. Kom ook, we zien naar u uit!

Pasen Zondagsdienst

We komen samen om onze levende God te eren en te aanbidden en te vieren dat Jezus uit de doden is opgestaan. Wees welkom en alvast een gezegende dienst! Vanaf 10.30 uur is deze dienst via het YouTube kanaal “Pinkstergemeente Nieuw Leven” te volgen: Pinkstergemeente Nieuw Leven – YouTube