Tieners & Jeugd

De Tieners & Jeugd komen op bepaalde vrijdagavonden naar het kerkgebouw. De inloop is vanaf 19.30 uur en van 20.00 tot 21.30 uur is het programma bezig. Jongeren die op de basisschool zitten en 12 jaar zijn geworden, kunnen eens per maand de Tiener- & Jeugdavond bezoeken om alvast te kijken hoe dat is. Wanneer ze naar de middelbare school gaan, horen zij helemaal bij de tienergroep en gaan zij op zondag ook niet meer naar de zondagsschool. Jongeren van 16 tot en met 23 jaar vormen zo samen één groep. De Tiener- & Jeugdgroep is er om:
  • jongeren actief te bereiken
  • ze in contact te brengen met elkaar
  • ze te stimuleren om Jezus te leren kennen en te volgen
  • voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien
  • God te eren met hun leven
De jongerenleiders geven Bijbelstudies die zij praktisch toepasbaar maken, zodat jongeren er iets aan hebben in het gezinsleven, de gemeente, op school en met vrienden. Er is alle ruimte om over het onderwerp te praten en vragen te stellen. Hoe interactiever, hoe beter! Op bepaalde zondagen van de maand is er voor tieners en jeugd tijdens de preek een aparte, interactieve Bijbelstudie ‘Deep Impact’. Dit is voor alle jongeren die de Bijbel dieper willen bestuderen. Op de vrijdagavonden zijn dan periodiek de Connect avonden. Die avonden zijn er leuke activiteiten, zoals een film kijken, schaatsen, midgetgolf etc. Zo kunnen onderlinge vriendschappen ontstaan en versterkt worden. Deze activiteiten zijn ook ideaal om vrienden mee te nemen om te laten zien hoe leuk en goed het is om samen christen te zijn. Want natuurlijk zijn ook jongeren van buiten de gemeente van harte welkom! Het streven is om ieder jaar een jongerenkamp te organiseren of een kamp van een christelijke organisatie te bezoeken. De jongerenleiders vinden het doordeweekse contact met de jongeren ook erg belangrijk. Dit gebeurt vooral via digitaal contact in chatgroepen. De leiders willen graag weten wat er bij de jongeren leeft. Zo kunnen zij de jongeren geestelijk en praktisch ondersteunen bij de uitdagingen die zij op school, op het werk en in het gezin hebben, maar ook bij het onderzoeken en ontwikkelen van hun talenten en roeping in het koninkrijk van God. De leiding biedt jongeren mogelijkheden om zich in te zetten tijdens jongerenavonden en gemeenteactiviteiten. Alles is erop gericht om jongeren te laten horen, zien en ervaren dat God werkelijk bestaat en van hen persoonlijk houdt. We bidden dat de jongeren hierdoor besluiten om God te dienen en Jezus te volgen voor de rest van hun leven.