Kringen

Onze geloofsopbouw en -verdieping versterken we door de ontmoeting in kleine kringen. Dit is een stimulerende schakel tussen de zondagsdiensten met de hele gemeente en onze persoonlijke relatie met God.

Huiskring

Een kleine groep mensen komt maandelijks thuis samen om elkaar te ontmoeten, samen te zingen, te bidden en Bijbelstudie te doen. Tijdens de avond is er ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen in geval van ziekte en verdriet, maar ook om mooie gebeurtenissen samen te vieren. Liefde en zorg voor elkaar zijn sterk aanwezig. Elke laatste donderdag van de maand (op vakantieperiodes na) komt om 14.30 uur een kring samen in Ridderkerk. Wilt u deze kring ook bezoeken? Vraag dan het adres en de exacte planning op en wees welkom!

New Generation

Jongvolwassenen zitten in een levensfase waarin ze bijvoorbeeld trouwen, de tijd van studeren verruilen ze voor een maatschappelijke baan, jonge gezinnen met kinderen ontstaan en in de gemeente nemen jongeren ook nieuwe verantwoordelijkheden op zich. Juist voor die leeftijdsgroep is het waardevol om een eigen jong volwassenenkring te bezoeken. We leren van elkaar en willen samen God zoeken in deze fase van ons leven. Dit doen we door samen een onderwerp te bespreken, samen te zingen en te bidden, maar ook door soms samen te eten en gewoon te horen wat de ander meemaakt en wellicht een uitdaging vindt. Dan kunnen we elkaar helpen met een advies en voor elkaar bidden. Iedereen vanaf 21 tot en met 35 jaar is welkom om elke 2e donderdag van de maand naar het kerkgebouw te komen. We starten om 20.00 uur en zien naar je uit!