Kringen

Onze geloofsopbouw en -verdieping versterken we door de ontmoeting in kleine kringen. Dit is een stimulerende schakel tussen de zondagsdiensten met de hele gemeente en onze persoonlijke relatie met God.

Huiskring

Een kleine groep mensen komt maandelijks thuis samen om elkaar te ontmoeten, samen te zingen, te bidden en Bijbelstudie te doen. Tijdens de avond is er ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaar te bemoedigen in geval van ziekte en verdriet, maar ook om mooie gebeurtenissen samen te vieren. Liefde en zorg voor elkaar zijn sterk aanwezig. Elke laatste donderdag van de maand (op vakantieperiodes na) komt om 14.30 uur een kring samen in Ridderkerk. Wilt u deze kring ook bezoeken? Vraag dan het adres op en wees welkom! Op dinsdagavonden (om de week) komt van 19.30 tot 21.00 uur ook een kring samen in ons kerkgebouw. Tijdens deze kring wordt een Bijbelcursus gevolgd. Wilt u deze kring bezoeken? Wees welkom!