Gebed en onderwijs

Gebed

Gebed is de geestelijke motor van onze gemeente! Ons gebed klinkt door tot voor Gods troon en zet Hem in beweging. We weten dat Gods ogen en oren op ons gericht zijn om ons hulpgeroep te verhoren. Wij zijn afhankelijk van God en stellen ons ook zo op. Jezus heeft duidelijk gemaakt dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Jezus zelf is hét voorbeeld van iemand die door gebed veel met Zijn hemelse Vader sprak toen Hij op aarde was. Voordat we starten met bidden, luisteren we naar elkaars getuigenis of gebedsonderwerp en zingen we een aantal liederen om God te eren. We voelen ons vrij om verschillende soorten gebeden te uiten waardoor we God aanbidden, Jezus danken voor Zijn offer en leiding zoeken door en vervulling met de Heilige Geest. De verlangens van ons hart mogen we Hem ook voorleggen. We vragen God om hulp en zegen in specifieke situaties, voor activiteiten die plaats gaan vinden en voor genezing en kracht voor mensen die ziek zijn of moeilijke tijden doormaken. Gods volk Israël, vervolgde christenen, zendelingen, onze overheden en mensen die Jezus nog niet kennen, vergeten we niet in onze gebeden. Het organiseren van allerlei gemeenteactiviteiten is heel waardevol, maar wij moeten in de eerste plaats God zelf zoeken. Want als Hij het huis niet bouwt, is onze moeite te vergeefs. Daarom komen we om de week op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in het kerkgebouw samen om te bidden. Kom en bid mee!

Onderwijs

God leren kennen, is ons verlangen als leerlingen van Jezus. De Bijbel is helemaal door God gegeven en is daarom nuttig om te onderwijzen, te bestuderen en toe te passen in ons leven. Tijdens allerlei bijeenkomsten wordt uit de Bijbel onderwijs gegeven. Denk aan de zondagsdiensten, zondagsschool, tiener- en jeugdavonden, jongvolwassenen avonden en kringavonden. Ook een periodiek seminar over een specifiek onderwerp is daarvoor erg nuttig. Zo krijgt iedereen onderwijs op maat, afhankelijk van leeftijd, levensfase en interesse in bepaalde onderwerpen. We bieden een interactieve Bijbelcursus aan over de Gaven van de heilige Geest. Wilt u Bijbelkennis opdoen en er ook over praten en het niet alleen aanhoren? Sluit u dan bij deze cursus aan. Iedereen heeft eigen gedachten bij een onderwerp. Door van gedachten te wisselen en die tegen de Bijbel aan te houden, begrijpen we samen beter wat de Bijbel ons leert. De cursus kost niets en vraagt niet meer tijd dan de aanwezigheid tijdens cursusavonden zelf. De cursus loopt met uitzondering van vakantieperioden het hele seizoen door op verschillende woensdagavonden in de maand van 20.00 tot 21.30 uur in het kerkgebouw. Vraag de exacte planning op via onze contactpagina. Kom en doe mee!