Evangelisatie

Samen gemeente zijn is geweldig, maar onze opdracht is om niet binnen de kerkmuren te blijven, maar om Gods koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde uit te dragen aan alle mensen om ons heen. Daarom geven we ook invulling aan onze kernwaarde om te getuigen met woord en daad.

Individueel

Iedere gelovige is zelf een getuige van Jezus in zijn/haar omgeving. Het persoonlijke getuigenis is geloofwaardig voor de luisteraar, omdat er vaak al een relatie is als collega, klasgenoot of als vriend. Hierdoor kan de luisteraar weten of het getuigenis overeenkomt met het leven dat een gelovige vertelt. Iemands levenswandel vertelt vaak veel meer over de impact van het geloof in Jezus dan veel mooie woorden. De bijbel leert dat wij als gelovigen ‘brieven van Jezus Christus’ moeten zijn. Dit betekent dat iemand aan ons kan aflezen wat het is om Jezus te kennen en te volgen.

Gemeente

We nemen als gemeente ook deel aan projecten als Serve the City waarbij we minderbedeelde kinderen een leuke dag uit bezorgen en een opvanghuis voor ongedocumenteerden opknappen door te schilderen, het plaatsen van een nieuwe keuken en het aanleggen van elektriciteit voor computers. Dus niet alleen getuigen met woorden, maar ook met daden! Regelmatig gaan we in koppels de straat op om juist buiten de kerkmuren mensen aan te spreken en te vragen of we iets kunnen betekenen door een gebed of een gesprek. We volgen hierin de aanpak van Prayer Station door onszelf met herkenbare, opvallende hesjes aan te bieden aan voorbijgangers. We beseffen dat voor veel mensen de drempel om een kerk binnen te stappen erg hoog is, terwijl we ook geloven dat het voor ieder mens het beste is om Jezus persoonlijk aan te nemen als Redder en Heer. Daarom brengen we het evangelie van Jezus Christus graag naar de mensen toe!

Uitreiken op feestdagen

Christelijke feestdagen zoals Kerst zijn voor ons ook extra mooie momenten om mensen bekend te maken met Jezus Christus, die geboren is om mens te zijn zoals wij. Omdat Jezus zelf mens is geweest, begrijpt Hij ons helemaal en mogen we met alles bij Hem komen. Rond de kerstdagen reiken we uit naar mensen in de wijk en mensen die bijvoorbeeld voedselbanken bezoeken. Bij ons zijn ze welkom om het feest mee te vieren tijdens een mooie kerstdienst waarin het geloof in Jezus duidelijk doorklinkt. De inwendige mens wordt gevoed met lekker eten en drinken. Ondertussen ontmoeten de gemeenteleden en de mensen uit de buurt elkaar.

Evangeliseren via een cursus

Iedereen is welkom op de Bijbelcursus, juist ook mensen die nooit naar de kerk gaan. Zie voor meer informatie hierover de pagina ‘Activiteiten – Gebed en onderwijs’.